Sisekoolitused

  • Home
  • /
  • Sisekoolitused

2c8 ja Ettevõtte Ärijuhtimise süsteemi koolitus

 

Miks osaleda?

• Tänu protsessijuhtimisele muutuvad ettevõttes toimuvad tegevused
sihipärasemaks ja tulusamaks.
• ISO9001:2015 standard pöörab suuremat tähelepanu protsesside kontrollile, mida soovitatakse saavutada protsesside kaardistamise ja sellele järgneva protsesside juurutamise kaudu.
• Tehes suuri kulutusi on võimalik tootlikkust kasvatada, kuid protsessijuhtimisega
on seda võimalik teha väikeste kuludega.
• Protsessijuhtimisega kahandatakse oskustööjõu puudujääki.

 

Koolituse tulemusena osaleja:

• teab, mis on protsesside juhtimine ja protsessijuhtimine;
• oskab hinnata oma ettevõtte protsessijuhtimise taset;
• oskab rakendada lihtsamaid protsesside juhtimise tööriistu oma
töös;
• omab teadmisi keerulisematest protsesside juhtimise ja
protsessijuhtimise tööriistadest;
• teab protsesside juhtimise tulemusi ja riske ning omab
informatsiooni tulemuste saavutamiseks ja riskide vältimiseks.

 

Koolitajad

Aleksandr Miina

protsesside juhtimise, tõhustamise ja digitaliseerimise ekspert, digitaalsete tehnoloogiate rakendamise ekspert. Aleksandr on pikaajalise tööstuse praktilise kogemusega, ning on olnud ka seotud digitaalsete tehnoloogiate õppimisega, uurimisega ja õpetamisega  TalTech’is. Peamised uurimise ja õpetamise valdkonnad on olnud: äriprotsesside juhtimine, kulusäästlik (Lean) mõtlemine, tarneahela digitaliseerimine, sh. digitaalsete tehnoloogiate rakendamine, tootmise juhtimine ja korraldamine.

Haridus:
TalTech – Digimuutused ettevõtluses, MSc 2019
TalTech – Protsesside juhtimine ja analüüs, PhD 2013
TalTech – Tööstuse juhtimine ja korraldamine, MSc 2003
TalTech – Mehaanika insener, BSc 2001

 

Roman Zahharov

protsesside juhtimise, tõhustamise, digitaliseerimise ja juhtimise ekspert. Romanil väga ulatuslikud kogemused nii teenindus- kui ka tootmissektoris (eriti projektipõhine tootmine) töötamisel ja nõustamisel, mille hulgas on mitmete välisettevõtete konsultatsiooniprojektide läbiviimine. Ta on konsulteerinud mitmeid kümneid ettevõtteid, omab pikaajalist kogemust erinevate äriinfosüsteemidega teenindus- ja tootmissektorites ning on osalenud mitmetes protsesside digitaliseerimise projektides.

Haridus:
TalTech – ERP & Lean simultaneous implementation, PhD
TalTech – tööstustehnika ja juhtimine, MSc 2009
TalTech – tootmistehinka, BSc 2004
scrumalliance.org – sertifitseeritud ScrumMaster®
sertifitseeritud SAP ERP (TERP10) spetsialist
sertifitseeritud SCORO spetsialist.